?irketlerin IT-Network b?lümleri; ileti?im altyap?lar?n? olu?tururken en ?nem verdikleri konu; se?ecekleri yap?n?n; beklenmedik bug’lar i?ermemesidir. Iyile?tirme yaparken sistemi daha yava? ??zümsüz bir duruma...
A101’in CIO’su, “RICON Mobile, A101’e tüm ses ve veri aktar?m ihtiya?lar?m?z? ayn? cihazda yerine getirme olana?? sa?l?yor. Ayr?ca, ?nerilerini operasyonel sistemlerimizle sorunsuz bir ?ekilde bütünle?tirebilir, maliyetleri...
Neler Yap?yoruz ?
üRüNLER?M?Z
??zümlerimiz
UYGULAMALAR
Ricon Mobile, mü?terilerin i?lerini küresel bir yakla??mla h?zland?rmak i?in donan?m ve yaz?l?m ile birlikte ?zelle?tirilmi? M2M, Kablosuz Telemetri ve IoT ??zümleri sunar.
?HT?YACINIZ OLAN ??ZüMLER?N?Z ???N B?ZE ULA?AB?L?RS?N?Z.
Onlar Hep Bize Güvenir
ORTAKLARIMIZ
第四色色琪琪在线观看天天看天天操视www久久综合久久爱com天天啪夜夜爽在